Diginiciálé

Szöveges dokumentumok nyomtatott verziójában a szöveg digitális forrását rejtjük el, ezáltal a kinyomtatva kézhez kapott iratok beszkennelését ill. digitalizálását megkerülhetjük.

Mi ez?

A hétköznapi ügymenetben gyakran kapunk kézhez fontos leveleket, dokumentumokat és iratokat papíron, kinyomtatva. Az első kérdés, hogy helyettesítheti-e a digitális információközlés a hagyományos papíralapú kommunikációt? Ha jobban belegondolunk, számos olyan dokumentumtípus van, amelyet a megszokás miatt még ma is kinyomtatnak, és papír alapon kezelnek. Ilyen például a hivatalos levelezés vagy a számlaegyenlegek kiküldése. Az olyan történetileg kialakult beidegződéseket, hogy mi egy hivatalos irat társadalmilag elfogadott formája - ha kinyomtatták, aláírták és postán feladták - nehéz megváltoztatni.

Miért készült?

Mégis, gyakran felmerül az a kérdés, hogy ha már papíron kaptunk meg egy iratot vagy levelet, akkor hogyan juthatnánk hozzá DIGITÁLISAN IS? Hiszen digitálisan sokkal könnyebben lehet ilyen dokumentumokat rendszerezve tárolni, visszakereshetően archiválni, gyorsan és egyszerűen megosztani másokkal, kimásolni belőlük részleteket... egyszerűen dolgozni velük! Ugyan léteznek OCR eljárások dokumentumok beolvasására, de ezek általában körülményesek és nagy hibaszázalékkal dolgoznak, ezért más megoldást kerestünk.

Hogyan működik?

A nyomtatott szövegben egy vizuális elemet, egy kétdimenziós vonalkódot, az ún. QR-kódot rejtünk el. Egy ilyen QR-kódba - méretétől függően - akár egy egész oldalnyi szöveget bekódolhatunk, ráadásul hibajavító algoritmussal együtt. Egy ilyen kód azonban túlságosan nagy helyet foglalna a papírlapon (a mobiltelefon kamerájával való olvashatóság miatt felbontása nem lehet tetszőlegesen nagy), ezért nem a teljes dokumentumot, hanem annak az online elérhető verziójára mutató hivatkozást rejtjük el benne.

Jelenlegi állapot

Elképzelésünk szerint a többletinformációt hordozó QR-kódot egy iniciáléban rejtjük el. Ez sokban hasonlít a középkori kódexekben található iniciálékhoz, amelyek betűteste gyakran nem csak könyvfestészeti díszítés, amely tagolja a szöveget, hanem egész narratív jeleneteket ölel körül, ezáltal így a szöveg egészére és jelentésére utal.

Jelenleg Firefox-kiterjesztés készítésén vagy a Google Docs-ba történő implementáláson gondolkozunk.

Résztvevő kutatók

Bujdosó Attila, Szalai András