Lumitense

Egy fizikai erővel alakítható fényteret képzelünk el, ahol a térben kifeszített, puha, nyúlékony, fénynyalábokat kézzel megragadhatjuk, megnyújthatjuk és vezérelhetjük.

Miért készült?

Kísérlet szoft hardverre, tapintható fényre, térben és időben való átrendeződésre.

Hogyan működik?

A térben kifeszített anyag végét hosszanti irányban megvilágítva alakítjuk ki a fénynyalábokat. A húzóerő mérése, a vezérlés és az energiaellátás a rögzítési pontnál történik.

Jelenlegi állapot

A világítás megoldásával és az anyag minőségével kísérletezünk.


Lumitense from Attila Bujdosó on Vimeo.

Az első verzió rajza.

Résztvevő kutatók

Bujdosó Attila, Csík-Kovács Zoltán, Juhász Márton András, Sipos Melinda, Zádor Tamás