Mobile Jam

Közösségi zenélés, jamming, illetve zenés tartalom készítés és csere web-es interfészen keresztül.

A projekt a mobiltelefonra mint zenei tartalom létrehozására szolgáló eszközre tekint, illetve ezirányú fejlesztéseket céloz meg. Két párhuzamosan futó kutatási irányunk van:
1.mobil telefon, mint távirányító / 2.mobil telefon, mint digitális zeneeszköz

Miért készült?

Olyan, csak mobil telefonon kiteljesíthetô zenei tartalmakat segítünk elô, amelyek radikálisan kiterjesztik a felhasználók zenei kompetenciáját. Olyan digitális eszköz kifejlesztésén dolgozunk, amellyel bárki képes zenei teljesítményre. A Mobiljam hangok, hangminták lejátszásán és azok tovább keverésén, manipulálásán alapszik.

Hogyan mûködik?

1. Mobil mint távirányító
hardware: komputer, hangerôsítô rendszer, mobil telefonok
szoftver: Java, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider, Processing
kommunikáció: Bluetooth

A mobil telefonok távirányítóként kontrollálják a komputeren generálható hangokat, illetve létezô hangmintákat. A mobil kétféle kontrolt produkál: a gombok a hangminták generálásat, idôbeli elrendezését, a telefon kézbeli pozíciója pedig valós idejû hangmanipulációt (gesztus!). A visszajelzés a mobil telefon kijelzôjén tröténik, illetve lehetôség van egy és több személyes játékmódra.

2. Mobil mint önálló zeneeszköz
hardware: mobil telefonok / szoftver: Java, Processing
kommunikáció: Bluetooth

A mobil telefonok meredeken növekvô teljesítménye teszi lehetôvé az ezirányú fejlesztést. A zenét itt is gombokkal és dôléssel kontrolláljuk, azonban a zenélésben résztvevôk hálózatának a fenntartását és a hangok és képek megjelenítését is maguk a mobil telefonok végzik. A visszajelzés a mobil telefon kijelzôjén tröténik, illetve lehetôség van egy és több személyes játékmódra.
Mindkét esetben fontos szempont, hogy a Mobile Jam csak úgy tud hosszabb távon mûködni ha a felhasználók meg tudják osztani zenéjüket másokkal. Ezt a célt szolgálná egy weblap, melynek elsôdleges funkciója egy dinamikus zenészközösség létrehozása.

Jelenlegi állapot

Több interfészt tesztelünk különbözô korcsoportokon.
Mobile Jam csak úgy tud hosszabb távon működni ha a felhasználók meg tudják osztani zenéjüket másokkal. Egy Mobil Jam-es megosztó weblapnak elsődleges funkciója egy dinamikus zenészközösség létrehozása lesz.