Lábnyomozás

Két különbözô útvonalon megtett utazásról készült összehasonlító elszámolás, már ami a környezeti terhelésünket illeti: üzemanyag-fogyasztás, légszennyezés és szeméttermelés. Az elszámolás mértékegysége az “ökológiai lábnyom”. Az utazást Budapest és Helsinki között néhány KIBU-s kutató tette meg március közepén: egy részük repülôvel, másik részük minibusszal jutott el az idei Pixelache fesztiválra. Útközben dokumentálták a környezetre hatással levô kiadásaikat, fotóztak és jegyzeteltek. Az egyéves születésnapi kiállításra az összegyûjtött információkat prezentációba foglaltuk.

Résztvevő kutatók

Bagi Tamás, Haraszti Gina, Gálik Györgyi,Kádár Szonja, Csík-Kovács Zoltán, Nagy Ágoston, Németh Péter, Papp Gábor, Samu Bence, Sipos Melinda, Szalai András

Miért készült?

Helsinkiben a 2008-as Pixelache fesztivál egyik kiemelt témája a környezettudatosság volt, amelyrôl “Travelling Without Moving” (utazás mozgás nélkül) címmel szemináriumot tartottak. Kiállítóként a KIBU úgy tartotta tiszteletben ezt a törekvést, hogy nyomonkövette az utazás megvalósult két formájának ökológiai terhelését, majd kiállítás formájában bemutatták a fesztiválon.

Hogyan mûködik?

Nézni és olvasni való, látványos plakát a Kitchen Budapest személyes, ökológiai lábnyomozási utibeszámolójáról, elméleti háttéranyaggal kiegészítve.

Jelenlegi állapot

Térképalapú plakát, az út bizonyos kiemelt helyein/pontjain jellemzô adatokkal, képekkel, információkkal. Mellette kiegészítô szakirodalom az ökológiai lábnyom jelentésérôl, számításáról, valóságtartalmáról, valamint rokon társfogalmakról, úgy mint pl. karbon-lábnyom, fajlagos CO2-kibocsátás.