Jónás Könyve

Az installáció alapja Babits Mihály: Jónás könyve című verse, amely itt Bánffy György elmondásában hallható. Ebben a Trafó felkérésére készült ambiens audio-vizuális munkában a labdák pozíciója befolyásolja a hangot és a vetítés. Az X koordináta a hangok lejátszásának a sebességét, míg az Y a filtert iránytja. A háttérzajok, a zene és a generált animáció a versszakok atmoszféráját hívatott erősíteni.

A látogatók akkor élvezhetik leginkább a művet, ha kiválasztanak maguknak egy labdát és megkeresik a hozzá rendelt hangforrást, amit befolyásolni tudnak, majd egy következőt választanak és így tovább. A labdákra bátran rá lehet ülni és onnan hallgatni a hangjátékot.

A látogatók mindvégig Jónás szemszögéből látják a világot, amelyet öt labdával tudnak befolyásolni. Az 1-4-es labdákkal a hanggal lépnek interakcióba, (ezek bizonyos szinten befolyásolják a képet is), míg az 5-ös labda csakis a képen való pásztázásra való.

Mind a négy versszakhoz készült egy -hang és -grafikai világ:

1. A tengeren

1-es labdát rázva mennydörgést lehet előidézni ami szintén megjelenik a vetített képen. Míg a többi a már fent említett paramétereket változtatja. 2. szél, 3. tenger, 4. hajórecsegés.

2. A bálna gyomrában

A vetítésen a bálnabelső hangjának változása idézi elő a perisztartikus mozgást, míg a labdák a következőket iránytják: 1. bálna 2. bálna 3. bálnabelső 4. víz/nyálka.

3. A ninivei piacon

Ebben a részben azt a momentumot ragadtuk ki amikor a prófétát kinevetik a piacosok. Itt mind a négy labda rázásra és forgatásra is reagál és interakcióba lép a képpel is.

4. Ninivére nézve

Ebben a versszakban Jónás egy dombról nézi Ninivét és várja 39 napon át, hogy elpusztuljon. A napok folyamatos ismétlődése és a kies természet jelenik itt meg melyet kihangsúlyoznak a már-már idegesítő bogár és madár hangok is. A 3-as labdával az "arcra" szálló legyeket lehet elhessegetni, a többi pedig környezeti zajokat befolyásolja: 1. bogarak, 2. szél, 3. legyek. 4. madarak.

2011 nyarán több külső helyszínen, fesztiválokon is ki volt állítva a Bálna és terveink szerint 2012-ben is utaztatjuk az installációt.

Résztvevők:
Gergely Kriasztián, Kiss László, Harsányi Réka, Balla A. Benjamin