In the Air

Leírás

Az In the Air egy vizualizációs projekt, amelynek célja, hogy láthatóvá tegye a levegőben található mikroszkopikus és láthatatlan elemeket (gázokat, részecskéket, pollent és kórokozókat), és megmutassa, hogy ezek miként kerülnek interakcióba a várossal.

A vizualizációs eszköz egy web-alapú dinamikus modell, amely a komponensek által generált térben megjeleníti az adatok keresztezésével megmutatkozó mintákat.

A projekt által létrehozott platform hozzájárulhat a légszennyezettség egyéni és kollektív tudatosulásához, és eredményei használhatóak a városban való valósidejű navigációra, különböző helyszínek levegőtisztaság alapján történő kiválasztására, illetve politikai akcióra.
http://www.intheair.es/

In the Air Budapest
http://www.intheair.es/budapest/

Az In the Air Budapest workshop célja egy három dimenziós digitális modell létrehozása Budapest levegőjében található szennyezőanyagokról. Ehhez öt alapvető szennyezőanyagot választottunk amik meghatározók az egészség és az életminőség szempontjából. Ezek pedig: Kén-dioxid (SO2), Szén-monoxid (CO), Nitrogén-monoxid (NO), Szilárd anyag (PM10), Ózon (O3)

További cél egy prototípus építése, mely a kapott levegőminőség-adatot vizuálisan megjeleníti.