Cross Connect

Nyilvános telefonokon lezajló “privát” beszélgetéseket hallgathatunk meg. A keresztbekapcsolás ismert kifejezés abból az idôbôl, amikor még gyakran elôfordult, hogy egy adott telefonbeszélgetésbe áthallatszódott egy másik beszélgetés, ilyen módon egyszerre mind a négy ember kapcsolatba került egymással. Ez gyakran a beszélgetés négyesben való folytatását eredményezte.

A magánszféra hirtelen viszonylagos tényezôvé vált, elszigetelôdni nem lehetett, csak észrevétlenné válni a tömegben. Ezek a látszólagos privát szférából kikerülô beszélgetések hasonlóak ahhoz, mint a a jelenlegi kommunikációs modellben a lehallgatók és hackerek különbözô szintû jelenléte.

Hogyan mûködik?

A kiállítás terében elhelyezett telefonokon ingyenes beszélgetéseket lehet folytatni, azzal a feltétellel, hogy a lezajló beszélgetéseket más is hallhatja. A beszélgetéseket továbbítjuk a ballonoknak, amik élôben visszajátszák azokat. A ballonok lebegését úgy érjük el, hogy csak annyi súlyt teszünk rájuk, amennyi éppen kiegyenlíti a felhajtóerejüket, így nem repülnek fel de nem is esnek le. Ezt az állapotot még egy kis beépített propeller, valamint egy távolságmérô infrared szenzor is segíti. Mivel a ballonok nem örök életûek, az összes alkatrészt egy dobozban helyezzük el a ballonok alján, mely eltávolítható és újra felhasználható új vagy újraratöltött gömbökhöz.

Jelenlegi állapot

Egy FM vevôbôl kiszerelt kis kontaktmikrofon segítségével a léggömb hangszóróvá válik, ha a gömb felszínéhez rögzítjük. FM transzmitterrel sikeresen továbbítottunk telefonbeszélgetést fix telefonról, melyet a kis kontaktmikrofon továbbít a gömböknek. 70 cm-es héliummal töltött léggömbökbôl készítettük az elsô prototípust. Cél, hogy a ballonok hozzávetôlegesen mindig ugyanolyan magasságban lebegjenek. Ezt úgy érjük el, hogy a rászerelt távolságmérô pontos adatait egy algoritmus segítségével olvassuk és ha a léggömb túl alacsonyra süllyed, a hozzá kapcsolódó kis
propeller bekapcsol.